Follow us
شرکت دیپلمات

به بلندای زاگرس و به عظمت ایران زمین

پروژه ی ویلایی لوک و خاص، ساخته شده توسط گروه ساختمانی دیپلمات

بیشتر از آنچه تصور میکنید را لمس کنید.

ویلای لوکس و منحصر به فرد مشا

تا این عزیزان با بهره گیری ازاین یک نوشته آزمایشی است که به طراحان و برنامه نویسان کمک میکند این نوشته تستی و آزمایشی بتوانند نمونه تکمیل شده از پروژه و طرح خودشان را به کارفرما نمایش دهند.

Premium Features

چشم انداز در گروه دیپلمات

تا این عزیزان با بهره گیری ازاین یک نوشته آزمایشی است که به طراحان و برنامه نویسان کمک میکند این نوشته تستی و آزمایشی بتوانند نمونه تکمیل شده از پروژه و طرح خودشان را به کارفرما نمایش دهند.

سازنده: مهندس علی حسین اسدی
آزشیتکت: مهندس فرامرزیان
متراژ: 250 متر مربع
لوکیشن: لواسان
سال ساخت: 1395